Centrul Integrat de Cercetare, Expertiză si Transfer Tehnologic în Industria Alimentară (BioAliment-TehnIA)

Centrul de cercetare a fost înfiinţat în anul 2001, cu denumirea „Biotehnologii în Industria Alimentară şi Acvacultură (BIAA), în cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, Departamentul de Ştiinţa, Ingineria Alimentelor, Biotehnologii şi Acvacultură. Acest centru a fost acreditat la nivel național, în anul 2001, şi reacreditat în 2004, în baza Certificatului de recunoaştere nr.33/CC-B din 11V-2004 eliberat de C.N.C.S.I.S. Bucureşti.

În organizarea actuală funcționează din anul 2013, cu denumirea CENTRUL INTEGRAT DE CERCETARE, EXPERTIZĂ ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ (BioAliment – TehnIA).

Activităţile CDI se desfășoară în domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, cu conexiune la domeniul de specializare inteligentă BIOECONOMIE, după cum urmeză:

  1. Promovarea conceptului de alimentare sigure, accesibile şi optimizate nutrițional;
  2. Implementarea proceselor biotehnologice în industria alimentară;
  3. Expertiza, controlul calității și a inocuității alimentelor.

În domeniul generării de SOLUŢII INOVATOARE PENTRU SECTORUL PUBLIC, activitățile CDI ale centrului vizează domeniile de prioritate publică:

  1. TEHNOLOGII NOI ŞI EMERGENTE;
  2. SĂNĂTATE.

Descarcă broșura