Strategii de Dezvoltare a Sistemelor Economice Competitive (STRATEC)

Centrul de Cercetare Strategii de Dezvoltare a Sistemelor Economice Competitive (STRATEC), a fost înfiinţat în anul 2007 (HS 14.12.2007) și funcționează în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, cu scopul de a dezvolta activităţi de cercetare, dezvoltare și inovare, de a stabili colaborări cu alte instituții academice și de cercetare, din ţară şi din străinătate, precum şi cu mediul de afaceri, contribuind la dezvoltarea economică şi socială la nivel regional şi naţional.

Descarcă broșura