Laborator de Modelare și Simulare (SMlab)

Laboratorul de Modelare și Simulare (SMlab) desfășoară activități de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) interdisciplinare în domeniile Inginerie industrială/Informatică aplicată în Ingineria industrială/TIC, Spațiu și securitate și Matematică şi Științele Naturii, cu teme specifice în imagistică medicală și procesare de imagini, cât și analize numerice și statistice. Totodată, activitățile SMlab corespund cu direcțiile domeniului de specializare inteligentă TEHNOLOGII INFORMATIONALE ŞI DE COMUNICAȚII, SPAȚIU ȘI SECURITATE. SMLab pune la dispoziție un grup multi-disciplinar de cercetare, cu experiență extinsă în proiecte internaționale de cercetare și facilități avansate (mediu de dezvoltare pentru calcul numeric și analiză statistică).

Descarcă broșura