Centrul de Cercetare de Interfață a Textului Original și Tradus. Dimensiuni Cognitive și Comunicaționale ale Mesajului (LITCIT)

Centrul de cercetare LITCIT - „Cercetarea de interfață a textului original și tradus. Dimensiuni cognitive și comunicaționale ale mesajului”, funcṭionează în cadrul Departamentului de limba engleză al Facultăṭii de Litere din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaṭi din anul 2004, ca urmare a Deciziei Senatului  nr 57/ 28.01.2004. Certificat de către CNCSIS în data de 11.05.2004.

Centrul are drept scop urmărirea unor direcṭii de cercetare cât mai constante ṣi specifice materializate prin publicarea unor cărṭi, capitole în cărṭi, articole recunoscute ṣi indexate în baze de date internaṭionale precum ṣi prin participarea la numeroase conferinṭe internaṭionale.

Centrul de cercetare îṣi propune structurarea, completarea, ajustarea ṣi ilustrarea informaṭiilor din literatura de specialitate, având în vedere statutul terminologiei, atât ca ṣtiintă, cât ṣi ca disciplină. Astfel, misiunile adoptate sunt evaluări conceptuale precum opoziṭia dintre cuvânt ṣi termen, normalizare ṣi armonizare terminologică; sublinierea ṣi abordarea rolului terminologiei în traducere cu scopul de a forma la studenṭi deprinderi de creare de baze de date terminologice folosind diferite metode ṣi mijloace de stocare a datelor (corpusuri electronice). De asemenea, împreună cu studenṭii de la masteratul de Traducere ṣi Interpretariat, Centrul îṣi propune elaborarea unei serii de mini-dicṭionare de terminologie bilingvă (engleză-română, română-engleză) din diferite domenii, pe baza proiectelor terminologice alcătuite de aceṣtia la orele de curs ṣi seminar.

Descarcă broșura