Centrul de Cercetare Calitatea Materialelor și a Mediului (CMM)

Centrul de Cercetare Calitatea Materialelor și a Mediului (CMM) își desfășoară activitatea în cadrul Facultății de Inginerie, Departamentul Ingineria Mediului și Securității în Industrie. Centrul CMM a fost înființat în anul 2002, având ca obiectiv activități de cercetare, desfășurate în cadrul a trei departamente, respectiv: Ingineria Mediului, Ingineria Materialelor și Ingineria Suprafețelor. În anul 2009 centrul de cercetare s-a organizat pe un număr de patru laboratoare, existente și în prezent: laborator pentru obținerea și analiza materialelor și a factorilor de mediu, laborator de analiză structurală a materialelor, laborator de cercetare şi proiectare tehnologică și laborator integrat de mediu.

Activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare a Centrului CMM este în conformitate cu prevederile Strategiei Naționale pentru ciclu 2014- 2020. În acest context, obiectivul general este dezvoltarea activităților de cercetare în corespondență cu domeniile de specializare inteligentă, vizând progresul tehnologic și inovarea cu relevanță economică. Cercetările realizate, și în curs, sunt direcționate spre domenii prioritare cum sunt materialele avansate (nanomateriale, biomateriale, materiale compozite etc.) și protecția mediului (caracterizarea și tratarea factorilor de mediu-apă, aer, sol, dezvoltare durabilă prin valorificarea subproduselor și deșeurilor, etc).

Descarcă broșura