Centrul Interdisciplinar de Studii Culturale Central și Sud-Est Europene (CISCLE)

Centrul CISCLE este o structură de cercetare științifică interdisciplinară academică de performanță, fără personalitate juridică. Organizarea și activitatea CISCLE se fundamentează pe echipe de cercetare interdisciplinară formate din cadre didactice, cercetători și postdoctoranzi ai Universității „Dunărea de Jos” din Galați și  ai partenerilor instituționali.

Activitățile de cercetare se desfășoară în baza acordurilor de colaborare dintre structurile de cercetare sau administrative ale UDJG, a acordurilor/parteneriatelor încheiate cu Institute și structuri de cercetare ale Academiei Române, precum și pe colaborarea cu alte institute/centre/instituții de învățământ și de cercetare din țară și din străinătate, ce desfășoară activități de profil.

Activitățile de cercetare desfășurate în cadrul CISCLE corespund domeniului științific Filologie și Științelor umaniste cu care acesta este compatibil, precum și domeniilor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potenţial de creştere în România - Științe ale comunicării, Studii culturale.

Descarcă broșura