Comunicare Interculturală și Literatura (CIL)

Înfiinţat în anul 2005, în cadrul Departamentului de literatură al Facultăţii de Litere, Centrul de cercetare Comunicare interculturală şi literatură (CIL) reprezintă o unitate academică de profil filologic ce reuneşte cadre didactice ale Departamentului de literatură, lingvistică şi jurnalism, cercetători de înalt prestigiu naţional şi internaţional în calitate de membri de onoare sau de membri în Consiliul ştiinţific, precum şi masteranzi ai programelor de studii gestionate de către Departament.

Centrul CIL desfășoară activități specifice, în parteneriat cu instituții, fundații, unități academice similare, având drept scop:

  • stimularea activităţii de cercetare științifică performantă de profil a cadrelor didactice universitare și a cercetătorilor din echipa Centrului, a masteranzilor afiliați programelor de studii gestionate de către Departamentul de literatură, lingvistică și jurnalism, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
  • elaborarea, depunerea și implementarea de proiecte cu finanțare națională și internațională în colaborare cu cadre didactice și cercetători afiliați structurilor de cercetare/instituțiilor partenere din țară și din străinătate;
  • extinderea colaborărilor cu unităţi de cercetare de prestigiu din spaţiul european, pe teme privind dialogul intercultural, multiculturalismul, plurilingvismul;
  • stimularea publicării rezultatelor cercetării individuale și colective a cadrelor didactice, a cercetătorilor, a masteranzilor în reviste din fluxul științific internațional principal, indexate în baze de date internaționale prestigioase, în acte ale manifestărilor științifice internaționale, în volume de autor și în volume colective editate de CIL și girate de specialiști de prestigiu, recunoscuți pe plan național și internațional;
  • organizarea de manifestări științifice internaționale, la standarde științifice și de cercetare academică de excelență;
  • publicarea de numere tematice comune ale revistelor editate de CIL;
  • elaborarea și publicarea, la edituri de prestigiu din țară (edituri recunoscute CNCS tip A sau B) și din străinătate, a unor volume de studii tematice care să reunească rezultatele cercetărilor cadrelor didactice, ale specialiștilor, ale masteranzilor din echipele de cercetare ale CIL;
  • desfășurarea de stagii de cercetare, în cadrul CIL și al partenerilor de cercetare/instituționali, pentru cadrele didactice, specialiștii, masteranzii membri CIL, finanțate prin proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare cu beneficiari diverși, sau din fonduri proprii;
  • oferirea unor servicii de instruire, expertiză, consultanță, consiliere și evaluare specifice domeniilor Filologie, Studii culturale și Științe ale comunicării.

Descarcă broșura