Centrul de Cercetare în Electronică, Tehnologia Informației și Comunicații (CCETIC)

Centrul de Cercetare în Electronică, Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii (CCETIC) a fost înfiinţat în anul 2009, în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Electronică, în cadrul Departamentului de Electronică şi Telecomunicaţii.

Aria de cercetare cuprinde domeniile:

  • Prelucrarea semnalelor;
  • Prelucrarea şi transmisiunea informaţiei;
  • Sisteme electronice inteligente şi autonome;
  • Tehnici de soft computing.

Activitățile CDI desfășurate de centrul CCETIC converg momeniul de specializare inteligentă pentru ciclul strategic 2014-2020 “Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate”.

Descarcă broșura